serun

  ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ =
Union Catalog of Armenian Continuing Resources
Նվիրվում է հայկական առաջին պարբերականի՝ «Ազդարարի» լույս ընծայման 220 ամյակին (1794-2014թթ.) և հայ խմբագիրներին։

Թութակ Հայկազեան ։ Օրագիր բանասիրական, ազգային, տնտեսական եւ ուսումնական. Թութակ Հայկազյան. - Զմիւռնիա ։ տպ. Թութակ Հայկազեանի, 1854-1855. - 15 էջ ; 29 x14 սմ. - 1854-1855.

Հրատարակել են Մեսրոպյան վարժարանի սաները՝ մանկավարժ Ա. Փափազյանի հովանավորությամբ ու քաջալերանքով։ Աշակերտ-խմբագիրները, դպրոցի սաներն ու ուսուցիչները տպագրել են գրական ստեղծագործություններ, բանասիրական նյութեր, թարգմանություններ, զրույցներ, հեքիաթներ, զվարճալիքներ։ Նյութերը հիմնականում աշխարհաբար են, բանաստեղծությունները՝ մեծ մասամբ գրաբար։ Հայ մանկական մամուլի առաջնեկներից է։

Տե՛ս Հակոբյան Մ. Հայկական մանկական մամուլի առաջին օրգանները, Պատմաբանասիրական հանդես, 1963, # 1, էջ 266-271 http://hpj.asj-oa.am/1134/1/1963-1(266).pdf


Բնագիրը՝ հայերեն


Մանկապատանեկան մամուլ--XIXդ.--1854 - 1855--Պարբերականներ


Իզմիր (Զմյուռնիա)
Թուրքիա

ՀԱԳ ներկա


Ամսագիր

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ