000 01530nas a22002777a 4500
999 _c3638
_d3638
003 AM-YeNLA
005 20190919145129.0
008 150807d19911992ai |||ner||||||| ||arm||
040 _aAM-YeNLA
_barm
_cAM-YeNLA
041 0 _aarm
245 0 0 _a21 :
_bՈւսանողական-երիտասարդական շաբաթաթերթ :
_cԳլխավոր խմբ.՝ Գայանե Թերզյան; ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարություն.
246 1 _aՔսանմեկ /
260 _aԵրեւան :
_bտպ. Պարբերական,
_c1991-1992.
300 _a8 էջ :
_bնկ. ;
_c45 x 30 սմ.
362 0 _a1991-1992.
500 _aԵնթավերնագրեր՝ Ուսանողական-երիտասարդական շաբաթաթերթ Ուսանողական-երիտասարդական պարբերաթրթ
542 0 _fOnline resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարները արտոնագրված են «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտոնագրով։
546 _aԲնագիրը՝ հայերեն
610 2 4 _aՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
_yXXդ.
_vՊարբերականներ
_9766
650 4 _aՀասարակական-քաղաքական կյանք
_yXXդ.
_vՊարբերականներ
_9548
651 4 _aԵրևան
_940
651 4 _aՀայաստան
_941
653 _aՀԱԳ ներկա
655 4 _aԹերթ
700 1 _aԹերզյան, Գայանե Հարությունի,
_d1955-
_eգլխավոր խմբ.
710 2 _aՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
_9407
856 4 1 _uhttp://tert.nla.am/mamul/Qsanmek/NLA.html
_yԿարդալ առցանց
942 _2udc
_cCR