ԱՆԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1946
1
2
3
4
5
6
7
8-9
1947
10
11
12
1
2
3
4
5
1948
6
7
8
9-10
11
12
1
2
1949
3
4
5-6
7
8
9
10
11
12
1950
1
2
3
4-5
6-7
8
1951
9
10
11-12
1952
1
2
3
4-5
6-7
8
9
10
11-12
1953
1
1954
234
1955
5
1967
Չհամարակալված թողարկում
1968
Չհամարակալված թողարկում
1969
Չհամարակալված թողարկումՉհամարակալված թողարկում
1970
Չհամարակալված թողարկում