ԱՆԻ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1971
    1                  
1972
    1
               
1973
   
1                
1974
      1
           
1975
     
1
           
1980
     
1
           
1981
     
1            
1990
        մայիս              
1991
         յունիս            
1992
1 2 3-4
1994
        մայիս              
1995
          յունիս            
1997
          յունիս            
1998
        մայիս              
1999
        մայիս          
2001
          յունիս          
2002
          յունիս          
2003
          յունիս          
2004
          յունիս          
2005
          յունիս          
2006
          յունիս          
2007
          յունիս          
2009
          յուլիս          
2010
          յունիս          
2011
          յունիս          
2012
          յունիս          
2013
          յունիս          
2016
          յունիս          
2017
    մարտ