ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՖՐՈՆՏՈՒՄ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1932
1-2
3-5
1933 1-3
1934 1-2 3-4                
1935 1-3