ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՏՐԵՐ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
12, 4
2009 12, Հատուկ թողարկում
2010 1-24
2011 1-2
2012 34
2013 1-2Հատուկ թող.Հատուկ թող.
2014 3-4
2015 1-23
2018 1