ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԻՈԼՈԳԻԱՅԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՍԵԿՏՈՐԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1948
1
1949
2