ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՎ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1855
123

ԿԿՄ

45

ԿԿՄ

67

ԿԿՄ

89

ԿԿՄ

1011

ԿԿՄ

1213

ԿԿՄ

1415

ԿԿՄ

1617

ԿԿՄ

1819

ԿԿՄ

2021

ԿԿՄ

2223

ԿԿՄ

2526

ԿԿՄ

1857
5455

ՀՑԹԻ

5657

ՀՑԹԻ

5859

ՀՑԹԻ

6061

ՀՑԹԻ

6263

ՀՑԹԻ

6465

ՀՑԹԻ

666768

ՀՑԹԻ

6970

ՀՑԹԻ

7172

ՀՑԹԻ

7374

ՀՑԹԻ

7576

ՀՑԹԻ

777879

ՀՑԹԻ

1858
8081

ՀՑԹԻ

8283

ՀՑԹԻ

8485

ՀՑԹԻ

8687

ՀՑԹԻ

8889

ՀՑԹԻ

909192

ՀՑԹԻ

9394

ՀՑԹԻ

9596

ՀՑԹԻ

9798

ՀՑԹԻ

99100

ՀՑԹԻ

101102

ՀՑԹԻ

103104105

ՀՑԹԻ

1859
106107

ՀՑԹԻ

108109

ՀՑԹԻ

110111

ՀՑԹԻ

112113

ՀՑԹԻ

114115

ՀՑԹԻ

116117118

ՀՑԹԻ

119120

ՀՑԹԻ

121122

ՀՑԹԻ

123124

ՀՑԹԻ

125126

ՀՑԹԻ

127128129

ՀՑԹԻ

130131

ՀՑԹԻ

1860
133

ԿԿՄ

134135

ԿԿՄ

136137

ԿԿՄ

138139

ԿԿՄ

140141142

ԿԿՄ

143144

ԿԿՄ

145146

ԿԿՄ

147148

ԿԿՄ

149150

ԿԿՄ

151152153

ԿԿՄ

154155

ԿԿՄ

156157

ԿԿՄ

1862
180

ԿԿՄ

181

ԿԿՄ

182

ԿԿՄ

183

ԿԿՄ

184

ԿԿՄ

185

ԿԿՄ

186

ԿԿՄ

187

ԿԿՄ

189

ԿԿՄ

190

ԿԿՄ

1863
192

ԿԿՄ

193

ԿԿՄ

194

ԿԿՄ

195

ԿԿՄ

196

ԿԿՄ

197

ԿԿՄ

198

ԿԿՄ

199

ԿԿՄ

200201

ԿԿՄ

202

ԿԿՄ

203

ԿԿՄ

204

ԿԿՄ

1864
205

ՊՊՕՄ

206

ՊՊՕՄ

207

ՊՊՕՄ

208

ՊՊՕՄ

209

ՊՊՕՄ

210

ՊՊՕՄ

211

ՊՊՕՄ

212

ՊՊՕՄ

213214

ՊՊՕՄ

215

ՊՊՕՄ

216

ՊՊՕՄ

217

ՊՊՕՄ

1865
 
219
222
             
1866
231

ԿԿՄ

232

ԿԿՄ

233

ԿԿՄ

234

ԿԿՄ

235

ԿԿՄ

236

ԿԿՄ

237

ԿԿՄ

238 239

ԿԿՄ

240

ԿԿՄ

241243

ԿԿՄ

242

ԿԿՄ

243

ԿԿՄ

1867
244

ԿԿՄ

245

ԿԿՄ

246

ԿԿՄ

247

ԿԿՄ

248

ԿԿՄ

249

ԿԿՄ

250 251

ԿԿՄ

252

ԿԿՄ

253

ԿԿՄ

254

ԿԿՄ

255

ԿԿՄ

256

ԿԿՄ

1868
257

ԿԿՄ

258

ԿԿՄ

259

ԿԿՄ

260

ԿԿՄ

261

ԿԿՄ

262

ԿԿՄ

263 264

ԿԿՄ

265

ԿԿՄ

266

ԿԿՄ

267

ԿԿՄ

268

ԿԿՄ

269

ԿԿՄ