ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1941
1 Մ
1950
2 Մ

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1956
3 Մ
1958
4 Մ
1960 5 Մ
1962 6 Մ
1964 7 Մ
1967 8 Մ
1969 9 Մ
1971 10 Մ
1973 11 Մ
1977 12 Մ
1980 13 Մ
1984 14 Մ
1986 15 Մ
1994 16 Մ
2006 17 Մ
2008 18 Մ
2012 19 Մ
2014 20 Մ 21 Մ
2015 22 Մ
2016 23 Մ
2017 24 Մ
2018 25 Մ26 Մ