ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ԲՅՈՒԼԵՏԵՆ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1939
1
1940 2
1941 3
1946 4
1948     5         6        
1949 7 8
1951 9     10     11     12    
1953 13
1954 14
1956 15
1957 16
1959 17
1961 18
1963 19
1965 20
1966 21
1970 22
1973 23
1977 24
1979 25
1985     26       27     28    
1989 29