ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ՅԵՎ ՍՊՈՐՏ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1935
7
8
9
10
11-12
1936
1
2
3
4