ԳԱՌՆԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1964                       1
1972           Հունիս            
1974         Մայիս              
1975           Հունիս            
1980         Մայիս              
1981           Հունիս            
1991   Փետրվար                    
1992-1993 Չհամարակալված թողարկում
1994-1995 Չհամարակալված թողարկում
1996-1997 Չհամարակալված թողարկում
1998 Չհամարակալված թողարկում
1999           Հունիս            
2000           Հունիս            
2001           Հունիս            
2001-2002 Չհամարակալված թողարկում
2003-2004           Հունիս            
2005           Հունիս            
2006           Հունիս            
2007           Հունիս            
2008           Հունիս            
2009           Հունիս            
2010           Հունիս            
2011           Հունիս            
2012           Հունիս            
2013           Հունիս            
2016           Հունիս            
2017                 Սեպտեմբեր