ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007           Ամառ        
2008 Ձմեռ Գարուն Ամառ Աշուն  
2009           Ամառ Աշուն-Ձմեռ
2010     Գարուն Ամառ Աշուն-Ձմեռ
2011     Գարուն Ամառ Աշուն-Ձմեռ
2012 Ձմեռ-գարունԱմառԱշուն-ձմեռՏարեկան
2013     Գարուն Ամառ Աշուն-ձմեռ
2014     Գարուն Ամառ Աշուն-ձմեռ
2015     Գարուն Ամառ Աշուն-ձմեռ
2016     Գարուն Ամառ        
2016-2017 Աշուն-ձմեռ