Հ.Մ.Ը.Մ.: ԱՄՍՕՐԵԱՅ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1938
1
2
3
4
5-6