ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ՀՍՍՌ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1937
1
2
1940
9
10