ԲՅՈՒԼԼԵՏԵՆ ՀՍԽՀ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1935
1
2
1936
1
2-3
4-5
6-7