ՀՍԽՀ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1936
1
1937
2
1938
1