Հ.Ս.Խ.Հ. ԴԵԿՐԵՏՆԵՐԻ ԵՒ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՒԱՔԱԾՈՒ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1921
123 4
5 6 7 8
9 101112
13
1922
1
2
34
56789
1011
1213
14
15617
1819
202122
1923
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10
1924
1
2345
678910
11
12
13
14