ԲՅՈՒԼԼԵՏԵՆ: ՀԽՍՀ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ՈՒ ՎՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1936
8
9-10
1938
1
5