ԲՅՈՒԼԵՏԵՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ԱՐԴԺՈՂԿՈՄԱՏԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1940
1-2