ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Հ.Խ.Ս.Հ. ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՅԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1926
1
1927
2
1928
3
1929
4
1931
5