ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
հոկտ.-նոյ.-դեկտ.
2015
հունվար-փետրվար-մարտ
ապրիլ-մայիս-հունիս
հոկտ.-նոյ.-դեկտ.
2016
հունվար-փետրվար-մարտ
2017
հուլիս-դեկտեմբեր