ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐՆԻԿ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1932
1
2
3
4-5
1933
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
1934
1
2
4
5
6
7, 8
9
10
11-12