ԱԳՐՈՔԻՄԻԱՅԻ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿԱՅԻ

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1967
7
1968
8
1970
910
1971 11
1972 12
1974 13
1974 14
1976 15
1977 1617
1978 19
1979 18
1980 2021
1981 22
1982 23
1984 24
1988 25
1995 26