ՀԱՅԱՆԴՐՀԵՌԱԳՈՐԾԻ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԲՅՈՒԼԵՏԵՆ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1925
1 2
3
4
5-6 7
8 9
10 11
12
1926
13-14 1
2 3
4 5
6 7