ՀԱՅԴՈՒԿ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1978   2 3  
1979 5 6 7 8
1980 9 10 Բացառիկ թիվ 11 12 13        
1982                   1    
1983       2         1 2

Հավելված

3  
1983-1984 4
1984   5 6 7 8   1   2 3-4 5

Բացառիկ

1985 6-7 8 9 10   1 2 8 Բացառիկ
1987                 1   1
1988 3 4                    
1989         1            
1990 2
1993   1                    
1995 Հունվար   Մարտ                  
1997 Հունվար   Մարտ Ապրիլ                
1998   Փետրվար                    
1999       Ապրիլ                
2000   Փետրվար   Ապրիլ Մայիս   Հուլիս-օգոստոս   Նոյեմբեր-դեկտեմբեր  
2001     Մարտ-ապրիլ Ապրիլ                
2002 Հունվար   Մարտ Ապրիլ     Հուլիս          
2003 Չհամարակալված թողարկում
2004 Ձմեռ Գարուն Ամառ        
2005     Գարուն              
2007 Ձմեռ Գարուն Ապրիլ              
2008     Գարուն Ապրիլ       Աշուն  
2009     Գարուն Ամառ        
2010 Ձմեռ Գարուն              
2011 Ձմեռ Գարուն Ապրիլ              
2012 Ձմեռ       Ամառ Աշուն  
2013     Գարուն              
2014 Ձմեռ       Ամառ Աշուն