ՀԱՅ ԾԵՐԱՆՈՑ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1958                   հոկտ.-դեկտ.
1959 հունվար-մարտ ապրիլ-հունիս հուլիս-սեպտ. հոկտ.-դեկտ.
1960 հունվար-մարտ ապրիլ-հունիս հուլիս-սեպտ. հոկտ.-դեկտ.
1961 հունվար-մարտ ապրիլ-հունիս հուլիս-սեպտ. հոկտ.-դեկտ.
1962 հունվար-մարտ ապրիլ-հունիս հուլիս-սեպտ. հոկտ.-դեկտ.
1963 հունվար-մարտ ապրիլ-հունիս   հոկտ.-դեկտ.
1964 հունվար-ապրիլ մայիս-օգոստոս սեպտ.-դեկտ.
1965 հունվար-ապրիլ մայիս-օգոստոս սեպտ.-դեկտ.
1966 հունվար-ապրիլ մայիս-օգոստոս սեպտ.-դեկտ.
1967 հունվար-մարտ ապրիլ-հունիս հուլիս-սեպտ. հոկտ.-դեկտ.
1968 հունվար-մարտ ապրիլ-հունիս հուլիս-սեպտ. հոկտ.-դեկտ.
1969 հունվար-մարտ ապրիլ-հունիս հուլիս-սեպտ. հոկտ.-դեկտ.
1970 հունվար-մարտ ապրիլ-հունիս հուլիս-սեպտ. հոկտ.-դեկտ.
1971 1 2 3-4
1972 1 2 3-4
1973 1 2-4
1974 1 2 3-4
1975 1 2-4
1976 1-2 3 4
1977 1-2 3-4
1978 1 2 3
1979 1 2-3 4
1980 1-2 3 4
1981 1 2 3
1982 1 2
1983 1            
1985/1986 1-2
1987/1988 1-2
1998 հունվար-հունիս            
2005 1