ՀՈՒՆՁՔ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1954
1

ՍՊ

Բ

ՍՊ

Գ

ՍՊ

Դ

ՍՊ

1955
Ե

ՍՊ

Զ

ՍՊ

Է

ՍՊ

Ա

ՍՊ

Բ

ՍՊ

1956
Գ

ՍՊ

Դ

ՍՊ

1960
Ա

ՍՊ

Բ

ՍՊ