ՀԱՅ ՏՈՒՆ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1949
1-2
3-4
1950
4
6-7
9-10
1951           6-1011  
1952             7-10    
1953 1-3                  
1957 հունվար-հունիս            
1960 հունվար-հունիս            
1964       ապրիլ   հունիս       հոկտ.    
1965       2   3     4      
1966           4     6      
1967         5       8      
1968           7            
1969                     2  
1970                       2,4
1972       1                
1973         1              
1976           հունիս            
1977           հունիս            
1979           հունիս            
1980           հունիս            
1981                       դեկտ.
1982           հունիս            
1983           հունիս            
1984           հունիս            
1985           հունիս            
1998                       2