ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԲՅՈՒԼԼԵՏԵՆ ՀԱՅԿՈՈՊԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1930
12
3
4
5
6
7-8
910
1112
13
1931
1
23
45
6
7
8-9