ՃՐԱԳ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013             Հուլիս-սեպտեմբեր  
2014 Հունվար-մարտ Ապրիլ-հունիս       Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր
2015 Հունվար-օգոստոս Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր
2016 Հունվար-ապրիլ Մայիս-օգոստոս Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր
2017 Հունվար-ապրիլ Մայիս-օգոստոս Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր
2018 Հունվար-ապրիլ