ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Հ.Ս.Խ.Հ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1928
1
2-3
4-6
1929
1
2
3