ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՀՈՐԻԶՈՆ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
հունվ.
փետր.
մարտ
ապրիլ
մայիս
սեպտ.
հոկտ.
նոյեմբեր
դեկտ.
2013
հունվ.
փետր.
մարտ
ապրիլ
մայիս
հունիս
սեպտ.
հոկտ.
նոյեմբեր
դեկտ.
2014 հունվ. փետր. մարտ ապրիլ մայիս       սեպտ. հոկտ. նոյեմբեր դեկտ.
2015
հունվ.
փետր.
մարտ
ապրիլ
մայիս
սեպտ.
հոկտ.
նոյեմբեր
դեկտ.
2016
հունվ.
փետր.
մարտ
ապրիլ
մայիս
սեպտ.
հոկտ.
նոյեմբեր