ՕՐԷՆՔՆԵՐԻ ՀԱՒԱՔԱԾՈՒ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1919
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1920
1 2
34
5 6 7
8
9
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՐԼԱՄԵՆՏ. Օրինագիծ նեցուկներին զօրակոչից ազատելու մասին
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1920
26
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՐԼԱՄԵՆՏ. Գործ պետական ծառայողների ռոճիկների յաւելման գործի
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1920
14