ՊԱՏԿԵՐ ՍԻՆԷՄԱՅԻ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
[1928]
1 2