ԲԱՆԲԵՐ ԵՐԵՒԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ: ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
2.130
2.131
2.132
2011 2.133 2.134 2.135
2012 2.136 2.137 2.138
2013 2.139 2.140 2.141
2014 2.142 2.143 2.144
2015 1 2 3
2016 1 2 3
2017 1 2 3
2018 1 2 3