ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
1, 2
2009
2, 3
2010 1234
2011

123456

Ամենամյա հավելված 1

2012

1234567

Ամենամյա հավելված23

2013

123456789

Ամենամյա հավելված 4

2014

127

Ամենամյա հավելված567

2015

123456

Ամենամյա հավելված 8

2016

123456

Ամենամյա հավելված 9

2017

12345

Ամենամյա հավելված 10

2018

12

Ամենամյա հավելված 11

Ամենամյա հավելված 12