ՇԱՐԺՈՒՄ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1943
1

ՍՊ

2

ՍՊ

3

ՍՊ

4

ՍՊ

5

ՍՊ

1944
6

ՍՊ

7

ՍՊ

8

ՍՊ

9

ՍՊ

10

ՍՊ


1947
Չհամարակալված թող.

ՍՊ

Բացառիկ

ՍՊ