ՍՈՑԻԱԼԻՍՏ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ
 
1919
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I
                                                             
II
                                                             
III
                                                             
IV
                                                             
V
                                                             
VI
                            3

ԱԱ

            4

ԱԱ

            5

ԱԱ

   
VII
        6

ԱԱ

                                                   
VIII
9

ԱԱ

                10

ԱԱ

        11

ԱԱ

          12

ԱԱ

        13

ԱԱ

      14

ԱԱ

 
IX
      15

ԱԱ

    16

ԱԱ

        17

ԱԱ

  18

ԱԱ

      19

ԱԱ

    20

ԱԱ

      21

ԱԱ

    22

ԱԱ

     
X
  23

ԱԱ

    24

ԱԱ

      25

ԱԱ

    26

ԱԱ

      27

ԱԱ

    28

ԱԱ

      29

ԱԱ

          30

ԱԱ

   
XI
  31             33

ԱԱ

      34

ԱԱ

    35

ԱԱ

      36

ԱԱ

    37

ԱԱ

      38

ԱԱ

       
XII