ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012             Հուլիս/դեկտեմբեր
2013           Հունիս/դեկտեմբեր
2014 Հունվար/հունիս Հուլիս/դեկտեմբեր
2015 Հունվար/հունիս Հուլիս/դեկտեմբեր
2016 Հունվար/հունիս            
2017 Հունվար/հունիս Հուլիս/դեկտեմբեր
2018 Հունվար/հունիս