ԴՈՒ ՏԵՂՅԱԿ ԼԻՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՍ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2001
1
2
2002
3-4
6
5
7
2003
8
2004 9   10     11           12
2005             13     14   15
2006     16     17     18     19
2007     20                  
2008               21     22  
2009 23   24     25       26    
2010 27   28     29       30    
2011 31     32   33       34   35
2012     36     37     38      
2013
39
40