ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
1
2
3
4
5
6
2003/2004
7
2004
8
9-10
2004/2005 1
2005 2 3                  
2006           1   2   3   4
2007                       1
2008   2