ՁԱՅՆ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1976 1       3 4
1980             10      
1982 15
1985 Բացառիկ
1988             18 19
1989 20 21 22 23
1990   25 26 27
1991 28