ՈՒՂԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1971/1972
Չհամարակալված թողարկում
1972/1973
Չհամարակալված թողարկում
1973/1974
Չհամարակալված թողարկում