HYE HOKIN
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1989                 3  
2002 Ձմեռ Գարուն              
2003                 Աշուն  
2004 Ձմեռ                    
2005     Գարուն              
2006     Գարուն       Աշուն  
2009     Գարուն              
2010 Ձմեռ