ԼՈՅՍ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1939
յունուար-փետրուար-մարտ
ապրիլ-մայիս-յունիս
յուլիս,օգոստոս,սեպտեմբեր
հոկտեմբեր-նոյեմբեր-դեկտեմբեր
1940
յունուար-փետրուար-մարտ
ապրիլ-մայիս-յունիս
յուլիս-օգոստոս-սեպտեմբեր
հոկտեմբեր-նոյեմբեր-դեկտեմբեր
1941
յունուար-փետրուար-մարտ
ապրիլ-մայիս-յունիս
յուլիս-օգոստոս-սեպտեմբեր
հոկտեմբեր-նոյեմբեր-դեկտեմբեր
1942
յունուար-փետրուար-մարտ
ապրիլ-մայիս-յունիս
յուլիս-օգոստոս-սեպտեմբեր
հոկտեմբեր-նոյեմբեր-դեկտեմբեր
1943
Չհամարակալված թողարկում
1944
Չհամարակալված թողարկում
1945
յունուար-յունիս
յուլիս-դեկտեմբեր
1946
յունուար-յունիս
           
1950      
ապրիլ-մայիս-յունիս
           
1951
յունուար-փետրուար-մարտ
                 
1952
յունուար-փետրուար-մարտ
                 
1953
ապրիլ-մայիս-յունիս
           
1955
յունուար-փետրուար-մարտ
           
հոկտեմբեր-նոյեմբեր-դեկտեմբեր
1957                  
հոկտեմբեր-նոյեմբեր-դեկտեմբեր
1961
յունուար-փետրուար-մարտ
                 
1962            
յուլիս-օգոստոս-սեպտեմբեր
     
1965
յունուար-փետրուար-մարտ
                 
2009                  
հոկտեմբեր-նոյեմբեր-դեկտեմբեր
2016                  
հոկտեմբեր-նոյեմբեր-դեկտեմբեր