ՄԱՍԵԱՑ ԱՂԱՒՆԻ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1855
Ա
Բ
Գ
Դ
Ե
Զ
Է
Ը
Թ
Ժ
ԺԱ
ԺԲ
1856
Ա
Բ
Գ
Դ
Ե
Զ
Է
Ը
Թ
Ժ
ԺԱ
ԺԲ
1857
Ա
Բ
Գ
Դ
Ե
Զ
Է
Ը
Թ
Ժ
ԺԱ
ԺԲ
1858
Ա
Բ
Գ
Դ
Ե
Զ
Է
Ը
Թ
Ժ
ԺԱ
ԺԲ

1860

Ա
Բ
Գ
Դ
Ե
Զ
Է
Ը
Թ
Ժ
ԺԱ
ԺԲ
1861
Ա Բ
Գ Դ
Ե Զ
Է Ը
Թ Ժ
ԺԱ ԺԲ
ԺԳ ԺԴ
ԺԵ ԺԶ
ԺԷ ԺԸ
ԺԹ Ի
ԻԱ ԻԲ
ԻԳ ԻԴ
1862
ԱԲ
ԳԴ
ԵԶ
ԷԸ
ԹԺ
ԺԱԺԲ
ԺԳԺԴ
ԺԵԺԶ
ԺԷԺԸ
ԺԹԻ
ԻԱ ԻԲ
ԻԳԻԴ
1863
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
1864
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1865
1 2 3 4 5 6 7 8        
ՄԱՍԵԱՑ ԱՂԱՒՆԻ. РАДУГА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1860
1
5
6
8
9
11
12