ԱՆՈՒՇԱՊՈՒՐ

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1926
1 2 3
1927
4 5 6 7
8 9 10
 
ՊԱՏԿԵՐ

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1927
12 3 4 5
6 7 8                    
 
ԱՆՈՒՇԱՊՈՒՐ-ՊԱՏԿԵՐ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1927
11/9
12/10 13/11 14/12 15/13 16/14
17/15 18/16 19/17 20/18
21/19 22/20 23/21 24/22
25/23 26/24 27/25 28/26
29/27 30/28 31/29 32/30 33/31
34/32 35/33 36/34 37/35
38/36 39/37