ԽԻԿԱՐ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1884 Հունվ. Փետր. Մարտ Ապր. Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստ. Սեպտ.      
1885 Հունվ. Փետր. Մարտ                  
1886               Օգոստ. Սեպտ. Հոկտ. Նոյեմբ. Դեկտ.
1887 Հունվ. Փետր. Մարտ Ապր. Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստ. Սեպտ. Հոկտ. Նոյեմբ. Դեկտ.
1888 Հունվ. Փետր. Մարտ Ապր. Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստ. Սեպտ. 39 40 41