ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1928
                12 34 567 8
1929
9 10 11   12 13 14   15      
1932
1
2
3
1933
1
2-3
4
5-6
7
8-9
10
11
12

1934

1-2
3
4
5
6
7-8

Հատուկ համար

9-10
11-12